bayrak rerdem online   Rüşdi ERDEM Kişisel Web Sayfası x

30-9-2016

Sözlük İnsan Bilgi ASP Resimler Tespitler Yazılar Denizli Eğlence Mesaj

Rüşdi ERDEM

Geri

T. S. Eliot
Geçmişin günahlarından ve pişmanlıklarından kurtulabilmenin tek yolu, insanın, yaşantısında onların ıstırabını çekip utancını duyması ve hareket yönünü ona göre tayin edebilmesidir. Bu bakımdan hayatta her an, geçmiş ve geleceği yaşantısında barıştırıp, Allah'a yakın olabilmek için bir fırsat, yepyeni bir imtihandır. Gerçek insan, zamanda gerçeği bütün buutlarıyla yaşayabilen ve bitip tükenme bilmeyen bir gerçek arayışını ibadet haline getirebilen kişidir.
Alain
Kuvvetin hakkından ancak yine kuvvet gelir.
İmam Rabbanî
Her şey zıddı ile anlaşılır. İşte bunun için, abdiyyet, kulluk makamı, her makamdan üstündür.
Andre Suares
Seziş karanlıklar içinde gönlün bir bakışıdır. Dıştaki gece içten fışkıran ışıkla aydınlanır.
Walter Lippmann
Herkes aynı fikirdeyse hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir.
Mevlânâ
Allah, bir kimsenin namus perdesini yırtmak isterse, o kimseye ehlullaha karşı kötü söz söyletir.
Buffon
Üslup, insanın bizzat kendisidir.
Pir Sultan Abdal
Cehennemde ateş yoktur. Her insan ateşini bu dünyadan götürür.
Marc Aurele
Hiddet ve infial zaaf eseridir, bu hareketlerde bulunan kimse, elinden silahını düşürmüş demektir.
Kant
Ahlâkın temeli hürriyettir. Hürriyet ise imanla mümkündür.
Bişr-i Hafî
Açlık kalbi safîleştirir, heva ve hevesi öldürür, insana ilmin inceliklerini ilham eder.
İmam Rabbanî
Tezekkürsüz tefekkür olmaz, tefekkürsüz tezekkür de maksadı hasıl etmez.
Goethe
Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince harikalar ortaya çıkar.
Şemseddin Nuri
Takva, hayat gerçeklerini en mahrem köşelerine kadar tanıma ve kavramadır. O'ndan yine O'na sığınma, takvada doruk nokta.
Fudayl bin Iyaz
Mümin, sözü az, işi çok; münafık, sözü çok, işi az olandır. Müminin sözü hikmet, sükûtu tefekkür, bakışı ibret, ameli iyiliktir.
Ahmet Cevdet Paşa
Bir tasavvuru kuvveden fiile çıkarmak için üç şey lâzım: İlim, irade ve kudret.
Epiktet
Eğer bir çömlek seviyorsan, çömlek sevdiğini itiraf et. Günün birinde kırıldığı zaman, ne yapayım bu bir çömlekti, kırılacağını zaten biliyordum, diyebilesin.
Francis Bacon
Az felsefe, insanın zihnini dinsizliğe götürür; fakat felsefede derinleşmek, insanın zihnini dine yaklaştırır.
Mehmed Akif
Başınıza gelen her belâdan ibretbîn olunuz. Kendinizi tedîb ediniz. Her belâ bir taksîrin neticesidir. Böylece havâdis-i kevniyenin her birinden istifade ediniz.
A. Vinet
Vazifenin öğretilmesinden ziyade sevdirilmesi lâzımdır.
Gandhi
Dua ve ibadet olmasaydı ben çoktan çıldırırdım.
Publius Syrus
Suçluyu affeden hakim, kendini mahkûm etmiş olur.
Hamman
Konuş ki seni görebileyim.
Albert Camus
Maverayla göbek bağını koparmış bir dünyanın insanı ya intihar eder ya isyan.
Çiçero
Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
Baltasar Gracian
Kolay bir işe zor diye, zor bir işe de kolay diye başla.
Epiktet
Sonunda herkes kendi cürmünün cezasını çeker. Bunu hatırlayan insan, hiç kimseye öfkelenmez, hiç kimseye sinirlenmez, kimseyi alçaltmaz, kimseden nefret etmez.
Mehmed Akif
Evet! İnsan hâlin her türlü şedâidine katlanır, ama istikbalde bir ışık görmek şartıyla... Yoksa yarının daha karanlık, öbür günün ondan da berbat olacağını gün gibi görürken, yaşamak pek arzu olunur bir şey değil.
La Bruyere
Az konuşmaktan nadiren, fakat çok konuşmaktan ekseriya pişman olunur.
Pascal
Kalbin öyle görüşleri var ki akıl onlara hiç sahip değil.
Şemseddin Nuri
Büyük insanları büyük yapan, büyük işler yapmaları değil; ne kadar küçük olursa olsun lüzumlu olanı yapmalarıdır.
Michelet
Gönlü inşa eden inançtır.

Geri 1 2 3 4 Devamı